Skip to content

Benbrott

  Att bryta arm och ben händer, risken ökar med åldern då skelettet blir skörare med tiden. Olyckor ökar förstås risken att vi bryter arm och ben. Läs mer om benbrott på 1177.se

  Symtom

  • Alla benbrott orsakar smärta
  • Svullnad
  • Ömhet
  • Illamående
  • Yrsel
  • Felställning
  • Missfärgning av hudområdet

  Åtgärder

  • Minska möjligheten till rörelse i den skadade delen med kläder/plagg/filtar för att minska smärta och stabilisera benbrottet
  • Täck öppet sår med ett löst förband tex när huden är skadat, benpipan kan vara synlig
  • Minska risken att personen fryser med hjälp av kläder/filtar under och över
  • Kontrollera hudfärgen
  • Om området runt benbrottet skulle vara missfärgat informera, larmoperatören om detta
  • Vid stora skador larma 112
  • Ge ingen vätska
  • Stanna hos personen
  • Känn igenom kroppen från huvud till tå för att hitta andra skador. Smärtan kan kamouflera fler skador.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.