Skip to content

Allergi

  Allergi innebär överkänslighet mot ämnen i omgivningen. Allergisk reaktion kan bli mycket allvarlig, inom någon minut kan personen bli medvetslös vilket kräver snabb behandling. En allergisk reaktion kan man få bland annat av nötter, skaldjur och vissa läkemedel. Läs mer om allergi på 1177.se

  *Injektionspenna med adrenalin, ges på utsidan av låret. Håll kvar pennan i 10 sekunder i låret.

  Symtom vid allergi

  • Klåda
  • Kliande ögon, rinnande ögon
  • Snuva
  • Nässelutslag
  • Svullnad i ansikte, läppar och luftvägar
  • Andningssvårigheter
  • Blek och illamående
  • Kräkningar och diarréer
  • Cirkulationssvikt
  • Medvetslöshet

  Åtgärder

  • Det första du gör är att be någon larma 112 om någon finns i din närhet, annars får du larma 112 själv.
  • Hjälp till att få fram injektionspennan med adrenalin så att den drabbade kan ta den första dosen själv.
  • Om inte första dosen hjälper ska andra dosen ges efter 5 minuter.
  • Placera personen i sittande ställning, mot en vägg eller att du får stötta upp personen, hjärtläge.
  • Försäkra dig om att personen har tagit sin allergimedicin
   (tablett/ spruta)
  • Ta bort det som orsakat själva anfallet eller flytta personen till en säker plats.
  • Om patienten blir yr eller känner sig svimfärdig, lägg personen ner. Höj benen och se till att den drabbade förbli liggande tills ambulans anlänt.
  • Kontrollera andningen hela tiden.

  Vid medvetslöshet

  • Kontrollera medvetande och andning – andas personen normalt – lägg personen i stabilt sidoläge.
  • Om personen slutar andas eller har en onormal andning larma 112 och påbörja omgående HLR.
  *Injektionspenna med adrenalin, ges på utsidan av låret. Håll kvar pennan i 10 sekunder i låret.

  Viktig information

  Dessa symtom och åtgärder ska ses som en kunskapshöjning men ersätter inte kontakt med sjukvård när ni är sjuka/skadade. Behöver ni råd eller information ta kontakt med 1177, sjukvårdsrådgivningen eller larmnumret 112. Vid upptäckt av felaktig information  vänligen meddela faktaägaren.