Avslutning och tack!

  • Tack till alla vänner, kollegor, familj som gjort detta möjligt.
  • Extra tack till
  • Daniel Lövgren
  • Lisen Schou
  • Lullan Backman
  • Caroline Åbom Häll
  • Filmbolaget:
  • Henrik Häll
  • Chrisoffer Almgren