AED3_EV_Check-2

Hjärtstartare Köpguide – Vilken hjärtstartare ska du välja?

HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare.

Hjärtstartare – Läkemedelsverket har varit remissinstans.

 • Hjärtstartaren ska följa Svenska HLR-rådets riktlinjer
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska
 • Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, ska vara CE-märkta
 • Hjärtstartaren ska ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna ska visa tydliga instruktioner för applicering
 • Hjärtstartaren ska uppmärksamma användaren på eventuella fel. Detta innebär i regel att den bör kunna utföra självkontroller av funktion och larma vid fel. Skulle hjärtstartaren inte fungera bör man vända sig till leverantören/tillverkaren (alternativt Läkemedelsverket)
 • I vilken miljö ska hjärtstartaren förvaras och användas – ex. kontor, sportanläggning eller kanske utomhus? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan? Modellerna skiljer sig åt.
 • Priset kan vara avgörande, men se även på driftsekonomin. Jämför inte bara inköpspris utan se även på vad nya batterier och elektroder kostar.
 • Ta reda på hur ni kan beställa nya batterier och elektroder (efter att ni använt hjärtstartaren eller att livslängd på batteri/elektroder har gått ut).
 • Vilken garantitid gäller? Vilken support och service erbjuds av leverantören över längre tid? Hjärtstartaren bör kunna uppdatera mjukvaran om riktlinjer för behandling ändras.
 • Vid köp av hjärtstartare rekommenderas utbildning. Det är viktigt att regelbundet öva hjärtlungräddning och känna till apparaten som man förväntas använda i en hjärtstoppssituation.
 • Hjärtstartaren bör vara tydligt utmärkt enligt HLR-rådets rekommendationer (http://hlr.nu/artikel/skylt-hjartstartare).
 • Hjärtstartaren bör placeras så tillgänglig och synlig som möjligt.
 • Kostnadsfri registrering av hjärtstartaren bör ske på www.hjartstartarregistret.se i samband med inköp. Investeringen ni gjort är livsviktig. Meddela därför grannar, anställda, kunder, besökare etc. att ni har en hjärtstartare. På det sättet ökar sannolikheten att den används i händelse av ett hjärtstopp.

CHECKLISTA:

Följer apparaten HLR-rådets svenska riktlinjer? ! Röstinstruktioner och bruksanvisning på svenska? ! CE-märkning? ! Enkelhet? Driftsäkerhet? ! Användningsområde? Behov av barnelektroder? ! Totalpris (inköpspris/driftskostnad elektrod/batteri)? ! Garanti? Införskaffande av nya elektroder? Uppgradering till nya riktlinjer? ! HLR-utbildning i samband med inköp? ! Utmärkning av hjärtstartare? Placering och synlighet? ! Registrering på www.hjartstartarregistret.se?

 

Hitta din nya Hjärtstartare

16,304.00 kr
17,900.00 kr

Hjärtstartare

Hjärtstartare HS1

13,056.00 kr

Hjärtstartare

Hjärtstartare FRX

15,976.00 kr
13,900.00 kr

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email