Capture

Hjärt-Lungräddning – historia

Det är lätt att tänka att Hjärt-lungräddning (HLR) inte förändrats mycket efter att det uppfanns men faktum är att förändringar och uppdateringar sker ofta. Forskning inom medicin går framåt och vi förstår mer och mer om hur kroppen fungerar, därför ändras också HLR riktlinjer och uppdateras varje fem år. Nedan finner du några höjdpunkter inom HLRs utveckling;

1740 – Paris Forskingsakademin officiellt rekommenderar mun mot mun metoden för drunkningsfall.
1903 – Dr. George Crile rapporterar in den första lyckade användningen av bröstkompression för mänsklig återupplivning.
50-talet – James Elam var den första som bevisade att utblåst luft innehöll tillräckligt med syre för konstgjord andning.
60 talet – Amerikanska röda korset och andra organisationer etablerar standardiserade tränings och användning av HLR.
70 talet – Leonard Cobb håller de första stora utbildningarna i Seattle, Washington vid namn Medic 2. Han hjälpte träna över 100,000 människor de första två åren.
80 talet – Svenska HLR rådet bildas 1983
90 talet – Den första internationella konferensen om HLR hålls 1992
2000 talet – Svenska HLR Rådet omorganiseras 2005 till dagens råd. Samma år startar Johan Skogmalm Save Life.

Stora förändringar de senaste åren

De senaste tio åren har stora förändringar gjorts, både hur det lärs ut och hur det används. Det betyder att om du certifierade dig för länge sedan är nu chansen stor att du inte skulle känna igen dagens utlärning. Framsteg inom forskning och hur vi förstår oss på kroppen har gjort HLR lättare att förstå och utföra samt mer effektiv. Nedan finner du en sammanställning på hur HLR har förändrats de senaste åren men om du vill lära dig dagens HLR klicka här.

Vi uppmuntrar dig inte att ge upp
Efter en viss tid var HLR betraktat meningslöst. Men det har varit flera dokumenterade fall, det mest kända är nog ett fall där en person vaknade efter 96 minuters HLR. Vi uppmuntrar dig därför inte att stanna tills hjälp anländer och proffsen kan ta över, även om det tar lång tid. Varje kort bröstkompression paus är ett kort blodflödesstopp till hjärnan, vilket minskar överlevnadschansen.

Stegen har ny ordning

2010, the American Heart Association gav ut nya riktlinjer som antyder att ordningen på de specifika stegen bör ändras. Du kan vara van vid ABC det vill säga först öppnar du luftvägen, sedan mun mot mun metoden, och sedan bröstkompression. Idag, sker bröstkompression först eftersom det har visat sig vara det viktigaste när det gäller livräddning vid hjärtstopp på vuxna.
Bröstkompressioner cirkulerar blod till hjärnan, det är vid stop av blodflöde som dödar ett hjärtstoppsoffer. Idag anser de flesta professionella livräddare att det är bättre att föra blod till hjärnan även om det inte är mycket syre i det – istället för att fylla blodet med syre och inte leverera det till hjärnan snabbt nog.

Mun mot mun metoden tappar fokus

Som nämnt i föregående stycke ska fokus ligga på bröstkompression på vuxna. Men mun till mun är fortfarande viktigt, speciellt hos barn.
För tio år sedan rekommenderades två utblås för varje femton kompressioner, det har nu höjts till två utblås för varje trettio kompressioner. Igen, för att lägga mer fokus på bröstkompressioner.

Förändringar i bröstkompressioner på vuxna

Förr var det rekommenderat att trycka 4- 5 centimeter in i bröstet för varje kompression. Nu är det accepterade djupet minst 5 centimeter men inte mer än 6 cm.
Riktlinjer rekommenderas minst 100 varje minut – men inte mer än 120 varje minut. Passande nog är ett bra sätt att komma ihåg rytmen är att sjunga Bee Gees sång ”Staying Alive”.

Vill avsluta att det är bättre att vi gör något än ingenting alls.
Våga ingripa och starta hjärtlungräddning.
Gör HLR

1.    Kontrollera att platsen är säker
2.    Medvetandekontroll
3.    Andningskontroll
4.    Larma 112 om jag är själv och hämta hjärtstartare om det finns en I närheten
5.    HLR påbörjas

Savelife HLR Utbildningar:

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email