Savelife barn

Varför jag startade Savelife – om savelife

Historien om savelife

Från ung badvakt till ambulanssjuksköterska med eget bolag samt är med att ta fram Svenska riktlinjer i första hjälpen.

Mitt namn är Johan Skogmalm, min karriär inom vården startade när jag var en 16 år gammal och utbildade mig till badvakt. Mina kunskaper blev tidigt beprövade då en ung kille bröt båda benen. Denna unga mans benskader försvann snabbt men min passion för sjukvård sitter kvar än idag. Sedan dess var mitt mål att utbilda mig till ambulanssjuksköterska, detta diplom tillgavs jag 2004.

Jag började jobba inom ambulanssjukvård i början av 2000 och har sedan dess varigt med om många utryckningar. Jag insåg tidigt att många fall kan sluta lindrigare om närvarande har baskunskaper inom sjukvård. Jag vill göra skillnad, tankarna växte fram att lära andra rädda liv. Med rätt kunskap och utbildning så kan vi alla göra något och detta blev starten av mitt företag SaveLife AB. 2005 bildades företaget först som ett enskilt bolag som sedan något år senare ombildades till ett aktiebolag. Snabbt fick jag responser som visade att jag var på rätt bana. Många nöjda kunder, men
framför allt respons i form av meddelanden från företag/föreningar/ nyblivna vänner som hade hamnat i skräckfyllda situationer som lyckligtvis nog slutade gott tack vare deras nyfunna kunskaper.

Att få lära andra rädda liv är skoj, att stå inför en grupp vetgiriga människor och se hur varje individ lär och ta kunskaperna är fantastiskt givande. Har under 2011 fått möjligt att ta fram de Svenska riktlinjerna i första hjälpen, vilket är en stor förmån och ära. Även fått vara redaktör, till och med skådespelare för ett antal filmer inom första hjälpen.

Savelife håller idag utbildningar utbildar inom HLR, brand, vattenlivräddning med mera över hela Sverige. Med mina kollegor som delar min passion är mycket optimistisk om vad som komma skall.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email